Kiểm tra tên miền
www.

TIN TỨC

Tên miền phát triển theo khu vực

Thứ năm | 26.12.2013 | 06:05

Những năm gần đây, tên miền Việt Nam phát triển mạnh. Trung bình mỗi tháng có khoảng 10.000 tên miền được đăng ký mới.

Tên miền thường gắn liền với website, với thương mại điện tử. Chủ quan có thể nói, sự phát triển của tên miền là một chỉ số nói đến sự phát triển của kinh tế - xã hội.

Cụ thể, tên miền phát triển theo khu vực của Việt Nam như sau:Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực (07/2013)


Tổng số tên miền đang duy trì ở khu vực miền Nam là nhiều nhất. Tiếp theo là khu vực miền Bắc, tên miền được đăng ký bởi người nước ngoài và cuối cùng là khu vực miền Trung.

Điều này phản ánh đúng thực tại phát triển kinh tế xã hội theo vùng miền. Và,  mở ra những suy ngẫm mới.
Phát triển tên miền tại khu vực miền Trung

Đây là thị trường tiềm năng bởi lượng tên miền tại khu vực này còn rất ít, và trong số 12.991 tên miền này có bao nhiêu tên miền được hoạt động? Trong khi rõ ràng miền Trung là cả khu vực địa lý rộng lớn với những tiềm năng mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu nghiên cứu và khai thác tốt thị trường này, nó sẽ trở thành miếng bánh ngon cho domainer và Nhà đăng ký tên miền.

Tên miền Việt Nam do người nước ngoài sở hữu

Với 28.361 tên miền hiện có và cứ trung bình 1 tháng lại phát triển mới hơn 1000 tên miền, số tên miền Việt Nam chảy ra nước ngoài quả không nhỏ.

Số tên miền này, liệu có bao nhiêu phầm trăm là được đăng ký do nhu cầu sử dụng? Chúng ta không biết cụ thể, nhưng có một điều chắc chắn rằng rất rất nhiều tên miền đẹp của Việt Nam được người nước ngoài mua để đầu tư.

Cho tới thời điểm hiện nay, tên miền vẫn được coi là tài nguyên quốc gia. Tài nguyên quốc gia vẫn “chảy” ra ngoài cũng chứng tỏ rằng domainer Việt Nam còn nhiều thiếu sót trong đầu tư và kinh doanh tên miền. Điều này đòi hỏi những người làm việc về lĩnh vực tên miền cần nhanh nhẹn hơn để nắm giữ “mỏ vàng tên miền”.

Nguồn ST từ internet

Chương Trình Khuyến Mãi